2016-09-16 10:14:00

Školska marenda
Školsku marendu su roditelji obvezni uplaćivati mjesečno do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec na žiro-račun škole, po modelu prikazanom na oglednom primjerku uplatnice. 

Osnovna škola "Dr. Franje Tuđmana" Brela